1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ես կարող եմ Խոսքը Սկիզբը

Կանչը Հավատը Արմատը

Կրթություն Սպորտ Ընտանիք

Բանակ Արցախ Սոցոցիալական օգնություն

Մեր օրերի հերոսը Տեղեկատվական պատերազմներ Ընտրություններ

Քաղաքացիական պատասխանատվություն Հասարակություն, մշակույթ wv

Ընդդեմ կոռուպցիայի Ինքնամաքրում  

About us

“Formica Art” production

Our credo is to organize such kind of special events, which will strengthen the image of customers. We are the «working ants», whom glamour firms forced to hire for implementing their pompous promises.

Read More...

Our network profiles

Contacts

Address: Raffi 99/1.1 Yerevan, 0064, Armenia
Office Phone: +37460 433 344
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Shahen Nazarenko
Director
+374 91 43 33 44


Anna Karapetyan
Head of Marketing and Pr department
+374 91 733 554