1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

«100 ideas for Armenia» 2017

On November 27 was the final ceremony of "100 Ideas for Armenia" National Youth Contest. The objective of the contest is to develop the innovative thinking of young people, to involve young people in the issues of social and economic development of Republic of Armenia, to stimulate civil engineering initiatives to implement scientific and technical developments and innovative projects Արդեն 2րդ տարին անցկացվող մրցույթի նպատակն է զարգացնել երիտասարդների նորարարական մտածողությունը, ներգրավել երիտասարդներին Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման խնդիրների լուծման գործընթացներում, խթանել գիտատեխնիկական մշակումներն ու նորարարական նախագծեր իրականացնելու քաղաքացիական նախաձեռնությունները:

«100 Ideas for Armenia» 5-part series were shot about the whole process of the competition, participants and winners, which will be broadcast soon.

 

The program was implemented by Ministry of Sport and Youth Affairs of RA.

 

About us

“Formica Art” production

Our credo is to organize such kind of special events, which will strengthen the image of customers. We are the «working ants», whom glamour firms forced to hire for implementing their pompous promises.

Read More...

Our network profiles

Contacts

Address: Raffi 99/1.1 Yerevan, 0064, Armenia
Office Phone: +37460 433 344
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Shahen Nazarenko
Director
+374 91 43 33 44


Anna Karapetyan
Head of Marketing and Pr department
+374 91 733 554